AIndustry wesprze Cię w zarządzaniu Twoją fabryką tam,
gdzie tego potrzebujesz.

monitoring-icon.png
Monitorowanie i analiza

Dane zbierane podczas procesu produkcji muszą podlegać stałemu monitorowaniu i analizie, aby nieść ze sobą realną wartość. AIndustry pozwoli na analizę danych i podpowie, co jest ważne. Dzięki temu pomoże Ci dostrzec pełen obraz Twoich linii produkcyjnych i fabryki, a proces technologiczny który stosujesz ukaże Ci wszystkie swoje sekrety.

maintenance-icon
Przewidywanie napraw

Możesz przewidzieć, który komponent w najbliższej przyszłości najprawdopodobniej ulegnie awarii. Dzięki temu będzie możliwe wykonanie prac konserwacyjnych ZANIM to się stanie I TYLKO WTEDY, gdy będą naprawdę potrzebne. Pozwoli Ci to zapobiec poważnym awariom i przestojom w produkcji przy zachowaniu rozsądnych kosztów.

stock-resource
Planowanie zasobów

Zaopatrzenie i szeroko rozumiane zarządzanie łańcuchem dostaw wiąże się z planowaniem produkcji, gospodarki magazynowej, a także sprzedaży. Ma znaczący wpływ na strukturę kosztów i możliwości produkcyjne. W wielu przypadkach znajduje też odzwierciedlenie w jakości produktu końcowego. AIndustry wesprze Cię w zakresie planowania zasobów i wskaże najlepsze dla Ciebie rozwiązania.

stock-optimization-icon
Optymalizacja stanów

Rozsądne zarządzanie stanami magazynowymi jest konieczne z wielu powodów. Trzeba uwzględnić zmienny popyt, a przy tym mieć świadomość kosztów magazynowania i związanych z tym problemów. AIndustry umożliwia optymalizację stanów według kryteriów, które są dla Ciebie istotne.

task-icon
Szeregowanie zadań produkcyjnych

Nie zawsze łatwo jest pogodzić oczekiwania klientów z wydajnością linii produkcyjnych. Czasem rozplanowanie produkcji jest kluczem do sukcesu. AIndustry dzięki wbudowanym mechanizmom zaczerpniętym z teorii szeregowania zadań pozwoli osiągnąć najbardziej efektywny ciąg prac produkcyjnych.

task-icon
Kontrola jakości i Laboratorium

Jakość jest jednym z kluczowych elementów, na który zarówno Ty, jak i Twoi klienci zwracacie uwagę. Produkty niespełniające odpowiednich norm są często zagrożeniem nie tylko dla wizerunku firmy, ale i dla zdrowia klientów. Odpowiednia wydajność procesów technologicznych pomaga zachować oczekiwaną jakość, przy jednoczesnej optymalizacji produkcji. AIndustry podpowie Ci, gdy jakość produkcji lub wydajność procesu technologicznego zostanie zagrożona. Dzięki temu błędy oraz wady w procesie produkcji zostaną zminimalizowane.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
TIDK sp. z o.o.

Celem projektu jest opracowanie platformy AIndustry, której zadaniem jest wspieranie polskich przedsiębiorstw produkcyjnych w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania produkcją. AIndustry umożliwi monitorowanie produkcji, prognozowanie zapotrzebowania, optymalizację stanów magazynowych i planów produkcyjnych oraz wczesne wykrywanie i przewidywanie awarii.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw. Szybka Ścieżka

Nazwa programu
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

Nazwa beneficjenta: TIDK Sp. z o.o.

Wartość projektu: 4 745 025,00 PLN

Wartość dofinansowania: 3 517 605,00 PLN

Rzeczopospolita Polska
Fundusze Europejskie - Inteligentny Rozwój
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Unia Europejska